POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa.
El responsable del tractament de les seves dades és MENTABIO S.C.P. amb CIF nombre J66289265, a l’adreça postal de c/Barcelona, 22- 08.770 SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA), amb número de telèfon 647.842.193 i adreça de correu electrònic mentabio@mentabio.com.
En MENTABIO S.C.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal i l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, enviament de newsletters i / o butlletins, així com possibles recomanacions. Les Dades personals es conservaran un mínim de 5 anys després de rescindida la relació entre les parts.
La base legal per al tractament de les seves dades és el Consentiment de l’interessat per poder accedir als serveis de la societat.
No se cediran dades a tercers sempre que no sigui per obligat compliment. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MENTABIO S.C.P. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MENTABIO S.C.P. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés als seus dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a c/Barcelona, 22- 08.770 SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA), oa l’adreça de correu mentabio@mentabio.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat. Recordeu que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar / lliurar el servei / producte associat.